V Texasu naklonovali ze 40 let starého vzorku vzácného koně Převalského