Ve smetí se hromadí nebezpečný jed. Pochází z elektroodpadu či léčiv