Ve Vietnamu padly tresty v případu 39 udušených migrantů