Vévoda je jeden z lepších filmů dosavadní přehlídky v Benátkách