Vězeň v Plzni měl platit vychovateli statisíce za ochranu