Více spolupracujme při zavádění koronavirových omezení, zní ze středu Evropy