Virus nemocniční lůžka zatím nezahltil, rezervy jsou