Vláda zamítla návrh, aby náhrada mzdy dárcům krve šla z pojištění