Vražda Bubeneč u soudu: Pormluvili kamarádi obžalovaného