Všude kouř a plameny: kamera zachytila Španěly prchající před lesním požárem