Výjimka z nošení roušek se vztahuje na malé děti, školní třídy či sportovce