Vytrvalý déšť zvedá hladiny řek, nejhorší situace je na Chrudimsku. Voda se může vylévat z břehů