Výzkum ukázal, že v jeskyních přibylo plastového odpadu