Z hořícího domu se obyvatelé zachránili pomocí vodovodního potrubí