Z Opočínku začala distribuce ochranných pomůcek pro seniory