Z ŘSD se stane státní podnik. Věří, že tak lépe najme odborníky