Za tvorbou Jiřího Menzela se ohlížejí s úctou i zahraniční média