Za úder hlavičkou řediteli školy nebude rodič potrestán