Za výroky o předčasně narozených dětech skončil Škárka u Vězeňské služby