Web zprávy

Zaal soud k toku na Charlie Hebdo. asopis opt otiskl karikatury Mohameda


iny islamist, kter okovaly Francii, si vydaly 17 mrtvch. Pachatel tok se ped soud nedostanou, protoe je usmrtila policie. Proces ped zvltnm porotnm soudem, kter potrv do 10. listopadu, byl pvodn naplnovn na lto, ale byl odloen kvli epidemii koronaviru. Za psnch bezpenostnch opaten m soudce vyslechnout 144 svdk a 14 znalc.

Skupina obalovanch el podezen, e logisticky podporovala bratry Chrifa a Saida Kouachiovy, kte 7. ledna 2015 zabili dvanct lid pi toku na paskou redakci. Podle alobc pomhali i Amdymu Coulibalymu, kter v nsledujcch dvou dnech zavradil policistku a tyi rukojm v obchod s koer potravinami na vchod francouzsk metropole.

Nejt잚 obvinn ze spoluasti na teroristickch tocch, za co hroz a doivotn trest vzen, se tk napklad Coulibalyho ptele Aliho Rizy Polata. Ten je podezel, e pi pprav tok sehrl klovou roli obstarnm zbran, kter trojice terorist pouila.

Ti z obalovanch u soudu nebudou: Coulibalyho partnerka Hayat Boumeddieneov a brati Mohamed a Mehdi Belhoucineovi nkolik dn ped toky odcestovali do oblasti Irku a Srie. Pr zahynuli, ale jejich smrt nebyla nikdy oficiln potvrzena a stle na n plat zatyka.

Charlie Hebdo: Nikdy si nedme pokoj

Na novinovch stncch se v den zahjen procesu objevilo nov vydn Charlie Hebdo, v nm jsou znovu otitny karikatury proroka Mohameda, kter jako prvn zveejnil v roce 2005 dnsk denk Jyllands-Posten.

Nikdy si nedme pokoj. Nikdy nepestaneme, ekl podle agentury AFP f redakce Laurent Sourisseau vystupujc pod jmnem Riss.

Dvanct kreseb Charlie Hebdo petiskl v roce 2006. Na jedn z nich ml prorok msto turbanu bombu a na tituln stran byla autorsk karikatura kresl asopisu, na n se Mohamed zoufale dr za hlavu a k Je tk bt milovn blbci.

Tdenk se stal pot terem vhrek, nkdo dokonce zaplil jeho redakci a ve vyvrcholilo 7. ledna 2015 atenttem, kter okoval cel svt a ve Francii vyvolal mohutn manifestace. Po toku vak tak ve Francii nsledovala srie dalch atentt, pi kterch zahynulo vce ne 250 lid.

Krom pvodn dnskch karikatur nabdla tituln strana novho vydn Charlie Hebdo kresbu proroka podepsanou karikaturistou s umleckm jmnem Cabu, kter byl pi toku z roku 2015 tak zavradn.

Po lednu 2015 jsme byli asto dni, abychom vytvoili dal karikatury Mohameda. Vdy jsme to odmtali ne proto, e by to bylo zakzno, zkon nm to umouje ale proto, e k tomu bylo zapoteb dobrho dvodu, dvodu, kter m smysl a kter nco pin do debaty, vysvtlila redakce.

Reprodukovat tyto karikatury tento tden, kdy zan proces k atenttm z ledna 2015, se nm zdlo bt nezbytn, dodala redakce.

Také přečtěte

Babiš by neměl řídit zemi, do všeho se montuje, říká bývalý koordinátor očkování

Blahuta, který dříve vedl Státní ústav pro kontrolu léčiv, se stal koordinátorem očkování začátkem prosince. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště