Zdravotníci odcházejí z jižní Evropy za lepšími platy, covid nehraje roli