Zemědělský svaz odmítá snížení rozpočtu, požaduje stávající výši