Zvěřiny je nadbytek, myslivci zachraňují odbyt přímým prodejem ze dvora